Nagłośnienie szpitala i przychodni zdrowia

Nasze propozycje nagłośnień do szpitali opierają się w dużej mierze na rozwiązaniach radiowęzłowych, które pozwalają na skuteczne docieranie z komunikatami wygłaszanymi przez mikrofon lub odtwarzanymi z podłączonego nośnika.

Uzupełniliśmy naszą ofertę o interkomy kasowe, które bardzo dobrze sprawdzą się w recepcjach. 

Jeśli szpital lub przychodnia dysponuje większą recepcją i chciałby uprzyjemnić czas oczekującym pacjentom, polecamy proste zestawy z odtwarzaczami ściennymi, które wyposażone są m.in. w tuner radiowy.