Bezprzewodowy system do głosowania SGT 01/SGC 01

Doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju głosowań, głównie dzięki bezbłędnemu zliczaniu głosów i wygodnej, intuicyjnej obsłudze.

Najtańsza dostawa od 0.00zł
Stan magazynowy: dostępny

13 650.00zł
Netto: 11 097.56zł
szt.

Bezprzewodowy system do głosowania koordynuje proces głosowania, prowadzi automatyczne zliczanie głosów, po którym wyniki są natychmiastowo dostępne w formie prezentacji graficznej. System wspiera różne tryby głosowań, z wieloma sposobami doboru odpowiedzi i kryteriów rozstrzygania wyniku. Dzięki temu jest idealnie sprawdza się w procesie głosowania.

System do głosowania spełnia wymagania Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) poprzez umożliwienie prowadzenia na sesjach rady głosowań jawnych, z natychmiastową (po każdym głosowaniu) prezentacją wyników na ekranie oraz z natychmiastowym wydrukiem protokołu z treścią uchwały, imiennym wykazem głosowań radnych oraz datą i godziną podjęcia uchwały.
 
Składniki systemu:
 • Terminale do głosowania: 3-przyciskowe.
  Proste i solidne terminale do głosowania mają duże i wyraźne klawisze, a optyczna sygnalizacja różnych stanów terminala jest ograniczona do minimum - w tej roli dwie jaskrawo świecące lampki sprawdzają się lepiej niż małe i nie zawsze czytelne wyświetlacze. Dzięki tym cechom obsługa naszych terminali jest łatwa i intuicyjna, nie sprawia trudności nawet osobom nie nawykłym do używania podobnego sprzętu.
 • Centralka komunikacyjna
 • Oprogramowanie
  Rozbudowane i przemyślane funkcje głównego programu sterującego umożliwiają skonfigurowanie systemu dla każdego Klienta i pozwalają wygodnie obsługiwać głosowania w rozmaitych trybach i według różnych regulaminów.
  Całość jest w pełni przenośna i nie wymaga żadnej stałej instalacji na sali obrad. 
 • całość pracuje na częstotliwości 868 MHz 
Cechy i zastosowania:
Radykalne skrócenie czasu posiedzeń, wygodne użytkowanie oraz pozbawione pomyłek zliczanie głosów - to trzy największe korzyści płynące z używania naszego systemu.
Dostępne parametry głosowań:
 • uwzględnienie wag głosu (np. liczby udziałów)
 • wybór róznych typów wiekszości (zwykła, bezwzględna, kwalifikowana, itp.)
 • automatyczne wyliczenie kworum potrzebnego do uznania wyniku głosowania
 • elastyczny system nadawania uprawnień uczestnikom głosowania
 • wizualizacja postępu głosowania na schemacie sali posiedzeń
Rodzaje głosowań:
Omówienie dostępnych rodzajow głosowań i kryteriów wyniku.
 • Decyzje Za / Przeciw podejmowane podczas zebrań lub posiedzeń
 • Wyłonienie osób / punktów o największym poparciu spośród kilku dostępnych opcji (opcja N z M)
 • Przeprowadzenie quizu / konkursu, gdzie poprawna odpowiedź (i opcjonalnie równiez czas reakcji) decyduje o wygranej lub pozycji w rankingu
SGT 01 - 3-przyciskowy termianal do głosowania
 • Terminal 3-przyciskowy wyposażony jest w trzy duże i wyraźnie oznakowane, lekko wypukłe przyciski do głosowania odpowiadające wybieranej przez uczestnika głosowania opcji:
  - klawisz z literą Z na zielonym tle, oznaczający: ZA / poparcie
  - klawisz ze znakiem W na niebieskim tle, oznaczający: WSTRZYMANIE się od głosu / brak poparcia
  - klawisz z literą P na czerwonym tle, oznaczający: PRZECIW / pbrak poparcia
 • Klawisz w prawym górnym rogu z kolistym symbolem i pionową kreską opisem służący do włączenia terminala.
  Włączony tym przyciskiem terminal pozostaje gotowy do pracy podczas całej sesji, również podczas przerw między poszczególnymi głosowaniami. W razie konieczności, przykładowo w przypadku opuszczenia obrad przez uczestnika, terminal może zostać wyłączony z poziomu programu przez operatora systemu.
 • Kontrolkę w kolorze zielonym z opisem „Łączność”.
  Zapalenie kontrolki sygnalizuje stan włączenia terminala, lekkie pulsowanie - wymianę danych i pozostawanie w zasięgu łączności radiowej centralki komunikacyjnej.
 • Kontrolkę w kolorze żółtym z opisem „Głosuj”.
  Zapalenie kontrolki oznacza odebranie przez terminal polecenia zebrania głosu. Od tego momentu uczestnik głosowania może oddać swój głos naciskając jeden z opisanych wyżej przycisków.
  Natychmiast po oddaniu głosu (naciśnięciu przycisku) kontrolka gaśnie i oddany przez uczestnika głos przekazywany jest do centralki komunikacyjnej a następnie dalej, do programu zliczającego wszystkie oddane głosy.
 • Oprogramowanie terminala zapewnia zabezpieczenie przed przypadkowym oddaniem głosu.
  Klawisze do głosowania stają się aktywne dopiero od momentu odebrania przez terminal polecenia zebrania głosu w danej sesji głosowania, co sygnalizowane jest zapaleniem kontrolki w kolorze żółtym. Oznacza to, że wcześniejsze naciskanie przycisków nie ma żadnego wpływu na wartość odnotowanego przez system głosu.
 • Automatyczne wyłączanie zasilania.
  Po zakończeniu pracy z systemem i zamknięciu programu, terminale wyłączą się samoczynnie po upływie kilku minut.
 • Zasilanie terminala: 2 szt. baterii alkalicznych 1,5V w rozmiarze AAA (LR03)
 • Wymiary terminala: wysokość x szerokość x grubość: 111 x 66 x 18 mm
 • Ciężar z bateriami około: 100g
SGC 01 - centralka komunikacyjna
 • Centralka komunikacyjna odpowiada za utrzymywanie łączności radiowej z terminalami do głosowania i wymianę danych z programem zainstalowanym na komputerze. 
 • Centralka wymaga podłączenia do kompuera za pomocą kabla USB.
  Zasilanie z portu USB komputera.
 • Wymiary centralki: wysokość x szerokość x grubość: 111 x 66 x 18 mm
 • Ze względów praktycznych, sprzyjających przenośności systemu zalecamy korzystanie z laptopa.
  Możliwe jest wówczas utrzymanie działania systemu i dokończenie ważnych głosowań, nawet w przypadku wystąpienia awarii zasilania sieciowego w miejscu użytkowania systemu.
Oprogramowanie
Program działa na na standardowych komputerach klasy PC pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows® w wersji 7 lub nowszej.
Przed uruchomieniem programu konieczne jest podłączenie Centralki komunikacyjnej do portu USB komputera, oraz zalecane: podłączenie projektora multimedialnego.
Oprogramowanie pracuje samodzielnie, po za systemem operacyjnym Windows min. 7 nie wymaga konieczności instalowania innych programów, MS Office, PowerPoint są zbędne.
 
Oprogramowanie spełnia następujące funkcje:
 • Przygotowanie systemu przed rozpoczęciem głosowań:
  - Ustawienia konfiguracyjne systemu,
  - deklaracja listy uczestników,
  - przydział terminali imiennie lub anonimowo,
  - przygotowanie sesji głosowań, deklaracja listy tematów i rodzajów głosowania.
  Program umożliwia dodawanie kolejnych tematów na bieżąco, bezpośrednio przed głosowaniem lub edycję zadeklarowanych wcześniej tematów, o ile nie zostały poddane już głosowaniu.
 • Przeprowadzenie głosowania:
  - Rozpoczęcie głosowania nad zadeklarowanym tematem,
  - wyświetlanie ekranu informacyjnego z aktualnym tematem głosowania na dodatkowym ekranie (projektor),
  - wizualizację postępu głosowania (projektor) i zakończenie głosowania (na wniosek osoby prowadzącej obrady), w przypadku kiedy część z uczestników nie deklaruje żadnej decyzji,
  - wyświetlenie wyniku głosowania (projektor) w postaci liczby zebranych głosów dla każdej z opcji i wyniku podjętej decyzji na podstawie przyjętego kryterium (dokładniejszy opis kryteriów w sekcji omawiającej rodzaje głosowań).
 • Archiwizację wyników głosowań oraz możliwość wydruku protokołów.
Przygotowując oprogramowanie staraliśmy się zadbać o maksymalną przejrzystość procedur, prostotę i czytelność komunikatów skierowanych do uczestników głosowania, tak aby istotne dla nich informacje wyświetlane na dużym ekranie (z projektora) były jednoznaczne, i możliwie czytelne. Program umożliwia zmianę niektórych parametrów wyświetlania na etapie konfiguracji.

Laptop, projektor oraz drukarka nie są w zestawie, jest to przykładowe wykorzystanie sprzętu.

W skład zestawu wchodzi:
- bezprzewodowy 3 klawiszowy terminal do głosowania - od 15 szt. do 29 szt. (ilości i ceny poniżej)
- radiowa centralka komunikacyjna z kablem do portu USB - 1 szt.
- oprogramowanie
- walizka na wyżej wymieniony sprzęt - 1 szt.

Zestaw pracuje na częstotliwości 868 MHz

Potrzebujesz innej ilości terminali do głosowania - zadzwoń 61 43 89 123 lub napisz sklep@dexon.pl.

cena 1 kpl.