Bezstresowy elektroniczny dzwonek szkolny

Dzięki temu uniwersalnemu urządzeniu planowanie dzwonków w szkole nareszcie stało się proste. Odtwarzanie dowolnego pliku audio zamiast uruchamiania tradycyjnego dzwonka elektrycznego!


Bezstresowy elektroniczny dzwonek szkolny.
Dzięki temu uniwersalnemu urządzeniu planowanie dzwonków w szkole nareszcie stało się proste.
Odtwarzanie dowolnego pliku audio zamiast uruchamiania tradycyjnego dzwonka elektrycznego po podłączeniu urządzenia do radiowęzła szkolnego!
Zdefiniuj dzwonek wybierając jeden z plików audio, określ czas trwania dzwonka, czas narastania dźwięku, koncową głośność i już.
A co pomiędzy dzwonkami ? Może jakaś muzyka w tle ? A może radio internetowe ? Żaden problem. Tak to właśnie działa.

Przerwy i lekcje
Dowolnie definiujesz czas rozpoczęcia lekcji oraz długość jej trwania, a system wylicza czas zakończenia i tworzy plan na cały dzień.
Dzwonki
Inny dzwonek przy rozpoczynaniu lekcji, a inny na jej końcu. Sam tworzysz wzorce sygnałów dzwonienia podając ilość sygnałów oraz czas trwania każdego z nich.
Tworzenie planu!
Lekcje tworzą plan. Każda lekcja w planie może być aktywna lub nie. Jednym ruchem zmieniasz plan na inny, wcześniej zdefiniowany.
Ustawienia
Tutaj wybierasz prosty lub zaawansowany tryb pracy. Definiujesz zachowanie się 3 przycisków alarmowych dostępnych w urządzeniu. Odczytujesz ilość wolnego miejsca na dysku, wartości temperatur i wiele innych.
Wygląd
3 programowalne przyciski blokowane przełączikiem z kluczykiem
Każdemu przyciskowi przypisać można dowolny "dzwonek", dzięki czemu uzyskujemy szybki dostęp do ręcznego uruchamiania sygnałów dzwonka.
W celu przeciwdziłania użyciu przycisków przez osoby niepowołane, zastosowano przełącznik z kluczykiem, którym można je zablokować lub odblokować.

Jaka jest maksymalna ilość godzin lekcyjnych, jaką można zaprogramować?
Maksymalna ilość, to 15 godzin, ale jeśli z jakiegoś powodu jest to wartość niewystarczająca, to istnieje możliwość jej zwiększenia poprzez upgrade programu (opcja może być płatna).

A co, jeśli nie ma internetu?
Dobrze jest zapewnić internet przynajmniej przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, gdyż rejestruje się ono wtedy w bazie urządeń na serwerze producenta oraz pobiera informacje o licencji.
Jeśli brać pod uwagę zegar systemowy, to brak internetu nie jest problemem. Urządzenie ma wbudowany na tyle dokładny zegar wewnętrzny, że jeśli nawet nastąpi w ciągu miesiąca odchyłka o +/- 1 sekundę, to łatwo można ją ręcznie skorygować.

Jaka jest dokładność zegara w dzwonku?
Duża. ±2 ppm dla temperatur 0 ÷ +40ºC oraz ±3,5 ppm dla temperatur -40 ÷ +85ºC. Tak wielką dokładność osiągnięto dzięki użyciu zaawansowanego układu scalonego DS3231 zamiast popularnego DS1307 stosowanego w urządzeniach powszechnego użytku. Producent gwarantuje, że maksymalna odchyłka odmierzanego czasu nie przekroczy 1 minuty w skali roku.

Jak to właściwie podłączyć?
Urządzenie posiada wyprowadzone z obudowy przewody o następującym przeznaczeniu:
Przewód z wtykiem USB - zasilanie urządzenia (zasilacz w komplecie)
Przewód z 2 końcówkami RCA (cinch) - wyjście sygnału audio, które powinno zostać podłączone do wzmacniacza radiowęzłowego
Przewód zakończony pocynowanymi końcówkami - bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe, które w zależności od zaprogramowania posiada 2 funkcje:
- sterowanie tradycyjnym dzwonkiem elektromagnetycznym
Przewody z przekaźnika należy wpiąć w obwód dzwonkowy instalacji (zamknięcie obwodu 230V)
- sterowanie zasilaniem wzmacniacza audio
W tym trybie, przekaźnik włącza zasilanie wzmacniacza audio z zadanym wyprzedzeniem (od 2 do 9 sekund). Funkcja przydatna w momencie, kiedy chcemy sterować wzmacniaczem i włączać jego zasilanie tylko na czas trwania dzwonka, a następnie go wyłączać. Można także zrezygnować z tej funkcji i pozostawiać wzmacniacz przez cały czas włączony, a wyjście pozostawić niepodłączone.

Możliwość przetestowania online!

Wersje urządzenia:

Gold wersja z wyjściem audio jako elementem wykonawczym (do systemu ze wzmacniaczem oraz głośnikami).

 • Kompletne urządzenie wraz z obudową
 • Wyjście audio
 • Łączność WiFi oraz ethernet(kabel)
 • Wstępnie zaprogramowany plan lekcji
 • Dzwonki audio
 • Radio internetowe

Platinum wersja z wyjściem audio oraz przekaźnikiem (do systemu ze wzmacniaczem + dodatkowo przekaźnik wielofunkcyjny).

 • Kompletne urządzenie wraz z obudową
 • Wyjście przekaźnikowe oraz audio
 • Łączność WiFi oraz ethernet (kabel)
 • Obsługa dzwonków audio
 • Radio internetowe
 • Wstępnie zaprogramowany plan lekcji
 • Dostęp do chmury
 • Dostęp do aplikacji (Android) - Aplikacja jest obecnie w fazie powstawania

Platinum RFID wersja Platinum wraz z wbudowanym czytnikiem kart RFID (rejestracja czasu pracy, kontrola dostępu, logowanie za pomocą karty, itp.).

 • Kompletne urządzenie wraz z obudową
 • Wyjście przekaźnikowe oraz audio
 • Łączność WiFi oraz ethernet (kabel)
 • Obsługa dzwonków audio
 • Radio internetowe
 • Wstępnie zaprogramowany plan lekcji
 • Dostęp do chmury
 • Dostęp do aplikacji (Android) - Aplikacja jest obecnie w fazie powstawania
 • Wbudowany czytnik kart RFID