Dostawa sprzętu nagłośnieniowego w ramach zamówienia publicznego:
Departament Budżetowy MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

2007-10-30 - o wartości 62 110,20 zł/brutto