Dostawa sprzętu do:
Gmina Terespol
pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1
Kobylany
21-540 Małaszewicze
2016-07-06
www.gminaterespol.pl

Wykorzystany sprzęt do nagłośnienia:

Referencje