Nagłośnienie hali sportowej w Szreńsku
zrealizowane przez firmę:
EL-WODKAN
z Tłuchowa
2014-06

Wykorzystany sprzęt do nagłośnienia: