Za pomocą naszego sprzętu nagłośniono:
Energika M. Z. Szamałek Sp. Jawna
Zasutowo, ul. Kwiatowa 11
62-330 Nekla
2012-11
www.energika.pl

Wykorzystany sprzęt do nagłośnienia: