Dostawa sprzętu do:
Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu
136 rue de Longchamp
75116 Paris
2016-10-25

Wykorzystany sprzęt do nagłośnienia:

  • WA 510RC - bezprzewodowy system konferencyjny z pulpitem przewodniczącego
  • PA 240 - wzmacniacz
  • SP 412 - zestaw głośnikowy