Dostawa sprzętu nagłośnieniowego w ramach zamówienia publicznego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 3090
ul. Marsa 110
04-470 Warszawa

2007-12-12 - o wartości 34 340,56 zł/brutto